سیستم سه نیک بستری کامل و باامکانات بسیار جهت تعامل بین صاحبان کسب و کارها و ارباب رجوع های آنان می باشد به نحوی که تقریبا تمام تعاملات فی مابین از قبیل تشکیل پرونده , ارسال مدارک , گفتگوی درون برنامه ای , رزرو نوبت و … را می توان بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام داد