خیر  – ثبت نام بعنوان کارشناس یا بازاریاب در سه نیک کاملا رایگان است